ติดตามสินค้า

วิธีเช็คสถานะสินค้า

1. โปรดระบุ อีเมล หรือ รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) ในช่อง 'Find Order By'

2. ระบุ หมายเลขคำสั่งซื้อ ในช่อง 'Order ID'

3. ระบุ นามสกุล ในช่อง 'Billing Last Name'

4. ระบุ อีเมล

5. คลิก 'ค้นหา'

หมายเหตุ: ถ้าไม่พบสถานะคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา ผ่านทาง Live Chat บนหน้าเว็บ หรือ อีเมล support@homica.co.th

Orders and Returns

© 2018 Homica. All Rights Reserved.