Language
รถเข็น


วิธีการส่งสินค้าของโฮมิก้า

*สำหรับสินค้า Pre-order ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15-30 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งกรุณาทำการแก้ไขในประวัติส่วนตัว (การเข้าระบบ)

  • หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Live Chat หรือ อีเมล support@homica.co.th

  • หากไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โฮมิก้า ผ่านทาง Live Chat เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. 

  • หรือ อีเมล info@homica.co.th, support@homica.co.th

  • ระยะเวลากำหนดการจัดส่งสินค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับสินค้าสั่งผลิตพิเศษ หรือสินค้าไม่มีในคลังสินค้า โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งระยะเวลาจัดส่งอีกครั้ง หลังสินค้าสั่งผลิตเสร็จสิ้น

  • กรุณาตรวจเช็คสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าทันที และปฏิเสธการรับสินค้าหากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, ผิดสี, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

  • หากเกิดข้อผิดพลาดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Live chat หรือ อีเมลทันที